×
  • ترجمه تخصصی
  • تیم تخصصی ترجمه

کاوش های روانی اجتماعی از مهاجرت های به آمریکا

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

کدام نوع از شروع جرم تاثیر بیشتری روی کشیده شدن به سمت بزهکاری دارد؟

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

آسیب گرایشهای جامعه انگلستان و ویلز به خشونت طی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

محاسبه ی توده ای و لزوم آن برای رسیدگی به جرایم رایانه ای در استرالیا

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

مسئولیت اجتماعی سازمان ها: اعلام خلاء عملکرد

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

مسئولیت حمایت در فراتر از مرزها

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

بررسی بین المللی حقوق و اقتصاد عوامل تعیین کننده سازمانی از عملکرد داخلی و خارجی شرکت های تابعه

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

شواهدی از تبعیض نژادی در پردازش عدالت کیفری: نتایج از مطالعه ملی سلامت نوجوانان

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

سواستفاده از عملیات حفظ صلح، مصونیت و معافیت: ضرورت ایجاد نظام مسئولیت جزایی موثر در عملیات حفظ صلح

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

عنوان :جامعه شناسی حقوق بین الملل اقتصادی تحلیل جامعه شناسی قواعد موافقت نامه های تجارت آزاد منطقه ای در نظام سازمان تجارت جهانی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

مطالب رایگان

بیشتر

روش نگارش مقاله علمی-پژوهشی

جهت نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی و درج آن در مجلات …

۶ مرحله برای تولید محتوای دیجیتالی موفق

تولید محتوای دیجیتال بخش مهمی از استراتژی دیجیتال است. هر …

همراه متخصصین هستیم

همراهی با متخصصین در حوزه ترجمه مقالات تخصصی در جهت تسریع در امور پژوهشی افتخار ماست.

گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0