×
  • ترجمه تخصصی
  • تیم تخصصی ترجمه

نشان دادن نیازهای کسب وکار: یک ماژول خلاقانه برای آموزش داده های ماکرو در دوره سیستم های اطلاعات حسابداری

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

دیدگاههای انتقادی در حسابداری نظریه ساختاردهی در تحقیقات حسابداری : کاربردها وکاربردپذیری

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نظریه ساختاری تحقیقات حسابداری: نرم افزار و کاربرد

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نقش ارزش‌های اسلامی (اخلاق) در روش حسابداری و اثر کیفیت اطلاعات حسابداری: تحقیق کتابخانه‌ای

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نقش اطلاعات حسابداری در فرآیند مدیریت خدمات صنایع عمومی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نقش حسابرسی داخلی در مورد اداره شرکت و بحران کنونی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نقش خدمات حسابداری و تأثیر آن بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط (SMEها) در بخش تولید از منطقه ساحل شرق مالزی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نقش متغیر مدیریت حسابداری در گذار از تجارت خانوادگی به تجارت غیر خانوادگی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نگاهی بر تأثیر متقابل میان گزارش‌های زیست محیطی و تغییرات حسابداری مدیریت

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نگاهی به حسابداری مدیریت و سیستم‎های کنترل: چهارچوبی برای طرح تحقیقاتی پیمایشی در بافت بازارهای نوظهور

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

مطالب رایگان

بیشتر

روش نگارش مقاله علمی-پژوهشی

جهت نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی و درج آن در مجلات …

۶ مرحله برای تولید محتوای دیجیتالی موفق

تولید محتوای دیجیتال بخش مهمی از استراتژی دیجیتال است. هر …

همراه متخصصین هستیم

همراهی با متخصصین در حوزه ترجمه مقالات تخصصی در جهت تسریع در امور پژوهشی افتخار ماست.

گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0