×
  • ترجمه تخصصی
  • تیم تخصصی ترجمه

نظریه معکوس کوانتوم شانون و روابط جایگزین منبع برای شبیهسازی کانالهای کوانتومی

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

همجوشی حبس شیمیایی اجباری: همجوشی کاتالیزی μ با دورکردن احتمال رزونانس اتم های (۱ ثانیه) tμ با استفاده از مدل کینتیک جایگزین

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

هماهنگی فرایند انتقال فعالیت ها و زمان بندی آن.

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

گرافین از تکثیر سولیتون های اپتیکال زیر طول موج حمایت می کند

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

پیش بینی عددی فشارهای غیرثابت بر روی سیلندر مربعی با اشکال گوشه متنوع

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

ریزتکثیر و گلدهی آزمایشگاهی در Pentanema indicum Ling

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

روش دریافت بیوفتونیک برای تنش خشکی گیاهان

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

دینامیک پروتئین های هسته ای در مرحله میانی تقسیم سلولی

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

دیدگاه جدیدی در استفاده از ترهالوز و نشاسته ی اصلاح شده برای کپسوله کردن اسانس پرتقال

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

زیست تنوع گیاهی جنگ های باقی ماندۀ هیرکانیان در ایران: مروری بر گیاهان، پوشش گیاهی ، اکولوژی قدیم و حفاظت

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

مطالب رایگان

بیشتر

روش نگارش مقاله علمی-پژوهشی

جهت نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی و درج آن در مجلات …

۶ مرحله برای تولید محتوای دیجیتالی موفق

تولید محتوای دیجیتال بخش مهمی از استراتژی دیجیتال است. هر …

همراه متخصصین هستیم

همراهی با متخصصین در حوزه ترجمه مقالات تخصصی در جهت تسریع در امور پژوهشی افتخار ماست.

گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0