ارزیابی اثربخشی ضدعفونی کننده های هیدروژن پراکسیدی برروی بیوفیلم های تشکیل یافته توسط پاتوژنهای گرم منفی


در حال بارگذاری
27 ژوئن 2020
65 بازدید
خرید

📑 📥 📩دانلود و خرید ترجمه فارسی +متن انگلیسی مقاله(مقاله اصلی )

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

⬅️عنوان فارسی مقاله :

ارزیابی اثربخشی ضدعفونی کننده های هیدروژن پراکسیدی برروی بیوفیلم های تشکیل یافته توسط پاتوژنهای گرم منفی

⬅️عنوان انگلیسی مقاله:

Evaluation of the effectiveness of hydrogen-peroxide-based
disinfectants on biofilms formed by Gram-negative pathogens

◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️

⬅️مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی :

وضعیت ترجمه :                          انجام شده و آماده دانلود

تعداد صفحات :۱۱

کیفیت ترجمه :                                        طلایی

درج تصاویر در فایل ترجمه :                  درج نشده .مقاله اصلی فاقد تصاویر

درج نمودارو جداول در فایل ترجمه :         درج نشده مقاله اصلی فاقد تصاویر

ترجمه عناوین و جداول          :           ندارد.مقاله اصلی فاقد جداول
◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️

⬅️مشخصات مقاله انگلیسی pdf

سال انتشار :
تعداد صفحات مقاله :    ۱۶                 صفحه
رشته های مرتبط با این مقاله:
زیست شناسی
کلمات کلیدی مقاله :
Keywords:
Hydrogen peroxide
Disinfectant
Multi-drug-resistant Gram-negative organism
Pseudomonas spp.
Klebsiella spp.
Acinetobacter spp.
Biofilm
Healthcare-associated infection
رفرنس :             دارد
◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️

⬅️بخشی از ترجمه فارسی :

موادضدعفونی کننده هیدروژن پراکسیدی(۲O2H)به وفور درمحیط های متفاوت مراقبت سلامتی بکاربرده می شودتاکلونی شدن باکتریایی وآلودگی راکنترل کندخطرعفونت آمیزشی راکاهش دهد.آزمایشات اتربخشی این فرمولبندی ها درکشت های پلانکتونی اجراء شد ،گرچه مشخص شده است که بیوفیلم ها ،ساختارغالب آلودگی باکتریایی هستند وبه سختی ریشه کن می شوند.
هدف :تعیین این موضوع که آیا بیوفیلم های سه پاتوژن گرم منفی متفاوت که مرتبط بافنوتیپ های مقاوم چند دارویی می باشند می توانند بطورموثر وبا استفاده ازمواد ضدعفونی کننده با مبنای۲O2H رشه کن شوند.
روشها :کشت های پلانکتونی وبیوفیلم های۲۴ ساعته تک گونه ای ازهفت سویهAcine to bacter ،هفت سویهpneumoniq klebsiella وهفت سویهpseudomonas aeruginosa که شامل جدایه های بالینی می باشدبه مدت۱ دقیقه تا۲۴ساعت درمعرض غلظت فرمولبندی های مثبتی بر۲O2H وخو۲O2H قرارمی گیرند.بقا زندگی آنها کنترل می شود.
یافته ها :سطوح حساسیت پذیری کشت های پلانکتونی به۲O2H فرمولبندی شده وفرمولبندی نشده مشابه به کلیه سازوارها وسویه های تست شده است ودارای حداقل غلظت بازدارندگی در دامنه ۵/۰ تا۲O2H 20 می باشد.امااین بیوفیلم ها حساسیت۲۶۶.برارکمتری را از۲O2H وفرمولبندی های آن نشان می دهند.سطح کاهش حساسیت پذیری مرتبط باگرایش سویه به تشکیل بیوفیلم وتفاوت بین سویه هاست.دوفرمولبندی باتشکیل دهنده فعال اسیدی درزمانهای کوتاه درمعرض گیری اجرای بهتری دارند درصورتیکه محصولات هاوی اتانول نیاز به زمان درمعرض گیری طولانی تر دارند تاتاثیربهتری داشته باشند.
◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️
⬅️بخشی از مقاله انگلیسی :
MARY
Background: Hydrogen peroxide (H2O2)-based disinfectants are widely used in a number of
different healthcare settings to control bacterial colonization and contamination, and reduce
the risk of cross-infection. Efficacy tests of these formulations are performed on planktonic
cultures, although is well known that biofilms are the dominant form of bacterial
contamination and more difficult to eradicate.
Aim: To determine if the biofilms of three different Gram-negative pathogens associated with
multi-drug-resistant phenotypes can be eradicated effectively using different H2O2-based
disinfectants.
Methods: Planktonic cultures and single-species 24-h biofilms of seven strains of
Acinetobacter spp., seven strains of Klebsiella pneumoniae and seven strains of
Pseudomonas aeruginosa, including clinical isolates, were exposed to working
concentrations of H2O2 and H2O2-based formulations for 1 min to 24 h. Survival was
monitored.

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.