×

بررسی بین المللی حقوق و اقتصاد عوامل تعیین کننده سازمانی از عملکرد داخلی و خارجی شرکت های تابعه

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

بررسی و مدل Sispat Svat برای برآورد آبیاری در شمال شرق فرانسه

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تصویب قانون خانواده

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

“نگاه روابط بین الملل در خصوص حقوق بین الملل عرفی:یک دفاع سنتی”

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

استفاده از ماشین آلات و هزینه های تولید تالاب، کشت مستقیم بذر برنج در مالزی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

اطلاعات بهداشت باروری و خدمات سقط جنین: استاندارد های توسعه یافته توسط دیوان حقوق بشر اروپا

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

بررسی بین المللی حقوق و اقتصاد

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تأثیرات مکانی سیاست های تخریب زمین و جرم در شهرهای کوچک شده

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

آیا دادگاه درمانی مؤثر است؟: احتمال حبس مجرمان بومی و غیر بومی محکوم در دادگاه های حل مشکل

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

ارزیابی خطرات فرسایش خاک – کاربرد انتگرالی حسگرهای از راه دور، GIS و شیوه های آماری با معیارهای بیوفیزیکی متمایل به استراتژی های مدیریت

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0

جهت ترجمه مقاله و متون انگلیسی توسط تیم متخصص ما می توانید با شماره زیر در واتساپ در ارتباط باشید.