×

تست حل مشکل اپلود مقاله

رایگان

آمارها در اپیدمیولوژی : تحقیق کنترل موردی

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

صف MAP/PH/1 با تعطیلی های کاری و وقفه های تعطیلی و سیاست N

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

ضریب شکست مایعات از طریق اندازه گیری جا به جایی پرتو لیزری شکست داده شده

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

مدل ریاضی در زمینه انتقال کرم‌ها در شبکه حسگر بی‌سیم

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

روش مدار برای ترکیب فرا مواد و گرافن در طراحی جاذب

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

بهبود درستی روش های چندمرحله ای خطی

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

تغییر اشکال سریع و مجزای انحرافی

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

تأثیر آشفتگی بر نیروهای آیرودینامیک وارد بر سیلندر مربعی با اشکال گوشه متنوع

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

طراحی جاذبهای کامل پلاسمونیک برای آشکارسازی نور مادون قرمز چشمه کوانتومی

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0