×

تعدیل نقش جنسیت در عملکرد پرسشنامه مودل در یک دوره حسابداری مقدماتی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تضاد منافع در حوزه گزارشگری حسابداری فعالیتهای تامین مالی صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تصویب اجباری IFRS و شناسایی به موقع زیان در سراسر قاره اروپا : تاثیر محرکهای مالی شرکت

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تصدی مدیر عامل شرکت و مدیریت درآمد

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تخصص حسابداری کمیته حسابرسی ، مدیریت انتظارات و شگفتی های درآمد غیرمنفی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت استفاده از سیستم های اطلاعات حسابداری

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تحلیل شیوه های حسابداری منابع انسانی در شرکت سیمان هند

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تحلیل تاثیر استاندارد حساب داری مالی اندونزی بر اساس اعمال استاندارد گزارش دهی مالی بین المللی برای ابزارهای مالی در بانک تجاری اندونزی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

پنچمین کنفرانس جهانی در علوم پایه – WCES 2013 تحقیقی در مورد دیدگاه های آموزش همراه در مورد دانشجویانی که درس حسابداری دارند

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تحقیقی در زمینه رابطه میان نرخ حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت : شواهد عملی و تجربی برای سهام ۱۰۰ شرکت برتر در بازار بورس نیورک و نزدک

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0