×

تست حل مشکل اپلود مقاله

رایگان

تاثیر استراتژی های کسب و کار بر بهره وری سازمانی

۲,۵۰۰ تومان – ۵,۰۰۰ تومان

تاثیر اکتساب بنیادی و تغییر استراتژی روی پویایی های قیمت سهام

رایگان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0