×

تصویب اجباری IFRS و شناسایی به موقع زیان در سراسر قاره اروپا : تاثیر محرکهای مالی شرکت

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تصدی مدیر عامل شرکت و مدیریت درآمد

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

ترجمه حسابداری تعهدی، بودجه بندی و پیکر بندی دوباره از هویت های حسابداری بخش عمومی Sebastian D. Becker, Tobias Jagalla , Peter Skærbæk

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تدابیر حسابداری زیان وام بانکی ، چرخه اعتبارات و ریسک سقوط

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

توسعه روش هزین یابی بر مبنای فعالیت – مقایسه فرانسه وچین

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

توسعه پایدار و ادغام آن در اداره امور شرکت ها- تمرکز بر مدیریت و گزارش عملکرد شرکت ها

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تنظیمات مبنای حسابداری و قابلیت اطمینان کسری بودجه: شواهد از کشورهای جنوب اروپا

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تمایلات سرمایه گذاران، اطلاعات حسابداری و قیمت سهام: برگرفته از بازار سهام چین

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تقلب در حسابداری، حسابرسی و نقش احکام دولتی در چین

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تفسیر: معرفی مدل‌های نظری شناخت ذینفعان از یک سیستم گزارش دهی مالی جدید

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0