×

وضعیت موجود استانداردهای گزارش دهی مالی و استانداردهای بین المللی در مورد حسابرسی: پژوهشی در مورد متخصصان حسابداری در قونیه

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

یافتن اطلاعات در حسابرسی:منابع ارزش افزوده و زمینه های کاربردی و اجرائی

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

کاربرد های داده کاوی در حسابداری: بررسی ادبیات و چارچوب سازماندهی

۵,۰۰۰ تومان – ۳۵,۰۰۰ تومان

چارچوب های مفهومی حسابداری از دیدگاه اطلاعاتی

۵,۰۰۰ تومان – ۲۵,۰۰۰ تومان

پژوهشی در زمینه هزینه بر مبنای فعالیت

۵,۰۰۰ تومان – ۳۵,۰۰۰ تومان

چگونه رقابت بانکی دسترسی به سرمایه گذاری مالی شرکتها را تحت تاثیر قرار میدهد

۵,۰۰۰ تومان – ۳۵,۰۰۰ تومان

گکو و قو های سیاه و سفید: تئوری های مالی در برنامه آموزشی دوره کارشناسی بریتانیا

۵,۰۰۰ تومان – ۳۵,۰۰۰ تومان

تاثیر استراتژی های کسب و کار بر بهره وری سازمانی

۲,۵۰۰ تومان – ۵,۰۰۰ تومان

پذیرش نوآوری های حسابداری مدیریت: همسازی فرهنگ سازمانی و نتایج درک شده

۵,۰۰۰ تومان – ۴۵,۰۰۰ تومان

تجزیه و تحلیل برانگاشتی عملکرد کارکنان بر اساس HPHRP

رایگان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0