×

پذیرش نوآوری های حسابداری مدیریت: همسازی فرهنگ سازمانی و نتایج درک شده

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

مدیریت نام تجاری داخلی: مقدمه ای بر موضوع ویژه و جهت دهی تحقیقات آینده

۳,۵۰۰ تومان ۱۱۰ تومان

تجزیه و تحلیل برانگاشتی عملکرد کارکنان بر اساس HPHRP

رایگان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0