×

زبان های مبتنی بر تصویر (چینی ) ومبتنی بر بافت(بریل) و یا سیستم های ارتباطی مبتنی بر تصویر

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

روابط شی و مراقبت از مبتلایان به سایکوز

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

تأثیر متفاوت تاریخ در روانشناسی با توجه به تفاوت میان گروه های جمعیتی

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

مشاوره و راهنمایی شغلی برای دانشجویان دانشگاهی چین

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

مشاوره روانشناسی و تنظیم خانواده برای نوجوانان

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

کاهش واکنش استرس عاطفی در یک بررسی واقعی آکادمیکِ عوامل استرس زا در دانشجویان شرکت کننده در تمرینات ورزشی هوازی ۲۰ هفته ای: مطالعه کنترل شده تصادفی با استفاده از ارزیابی سرپایی

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

ارتباط بین شخصیت و علل مصرف نوشیدنی های الکلی در نوجوانان درگیر سیستم رفاه کودکان

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

ارتباط استرس شغلی، رضایت شغلی، انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی و احساس استرس

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

دراک بیماری، ظرفیت ورزش و بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه(COPD) را بعد از توانبخشی ریوی پیش بینی می کند

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

اختلال دو قطبی ۳ درمان اختلال دو قطبی

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0