×

اثر تعدیل چرخه زندگی سازمانی وارتباط بین روشهای تعاملی و تشخیصی با استفاده از کنترل های عملکرد سازمانی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

زبان های مبتنی بر تصویر (چینی ) ومبتنی بر بافت(بریل) و یا سیستم های ارتباطی مبتنی بر تصویر

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

روابط شی و مراقبت از مبتلایان به سایکوز

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تأثیر متفاوت تاریخ در روانشناسی با توجه به تفاوت میان گروه های جمعیتی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاوره و راهنمایی شغلی برای دانشجویان دانشگاهی چین

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

مشاوره روانشناسی و تنظیم خانواده برای نوجوانان

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

کاهش واکنش استرس عاطفی در یک بررسی واقعی آکادمیکِ عوامل استرس زا در دانشجویان شرکت کننده در تمرینات ورزشی هوازی ۲۰ هفته ای: مطالعه کنترل شده تصادفی با استفاده از ارزیابی سرپایی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

ارتباط بین شخصیت و علل مصرف نوشیدنی های الکلی در نوجوانان درگیر سیستم رفاه کودکان

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

ارتباط استرس شغلی، رضایت شغلی، انگیزش شغلی و فرسودگی شغلی و احساس استرس

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

دراک بیماری، ظرفیت ورزش و بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه(COPD) را بعد از توانبخشی ریوی پیش بینی می کند

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0

جهت ترجمه مقاله و متون انگلیسی توسط تیم متخصص ما می توانید با شماره زیر در واتساپ در ارتباط باشید.