×

بررسی و مدل Sispat Svat برای برآورد آبیاری در شمال شرق فرانسه

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

انتقال املاح در خاک لومی تحت آبیاری زیر سطحی با لوله های متخلخل رسی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

ریزتکثیر و گلدهی آزمایشگاهی در Pentanema indicum Ling

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

روش دریافت بیوفتونیک برای تنش خشکی گیاهان

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

دینامیک پروتئین های هسته ای در مرحله میانی تقسیم سلولی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

دیدگاه جدیدی در استفاده از ترهالوز و نشاسته ی اصلاح شده برای کپسوله کردن اسانس پرتقال

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

زیست تنوع گیاهی جنگ های باقی ماندۀ هیرکانیان در ایران: مروری بر گیاهان، پوشش گیاهی ، اکولوژی قدیم و حفاظت

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

جا به جایی بزرگ: انتقال بافت های لیفی و تخلیه ماکروملکول ها

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

سیستم ناقل ساکاروز در غشاء برای تقسیم بندی کربن در کل گیاه

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساختار، عملکرد و بیولوژی سیتولایزین Enterococcus faecalis

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0

جهت ترجمه مقاله و متون انگلیسی توسط تیم متخصص ما می توانید با شماره زیر در واتساپ در ارتباط باشید.