×

انتقال املاح در خاک لومی تحت آبیاری زیر سطحی با لوله های متخلخل رسی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

ارزیابی خطرات فرسایش خاک – کاربرد انتگرالی حسگرهای از راه دور، GIS و شیوه های آماری با معیارهای بیوفیزیکی متمایل به استراتژی های مدیریت

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

محاسبه و تجسم طغیان سیل بر اساس یک شبکه مثلث

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

کاربرد ارزیابی آسیب پذیری اکولوژیکی برمبنای GIS در برآورد تاثیر محیطی نقشه کلیات حوزه¬های معدن زغال سنگ

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

قانون بهره برداری از محیط زیست در برزیل؛ عقب نشینی از سیاست های عمومی برای حفاظت از تنوع زیستی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

سمی بودن عنصر لیتیم برای انسان و محیط زیست:مرور ادبی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

روانگرایی استاتیکی ماسه ها تحت شرایط سه محوری زهکشی نشده تحکیم یافته به صورت ایزوتروپیک

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

ریشه‌کنی جهانی کرم گینه در سال ۲۰۱۵ : تجربه‌ی سودان جنوبی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

خطر سلامتی انسان از فلز سنگین از طریق مصرف مواد غذایی با شیوه های آبیاری با آب فاضلاب در پاکستان

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تجزیه و تحلیل پیرامون کشاورزی آسان و تاثیر آن بر عملکرد زیست‌محیطی در کشاورزی مدرن

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0

جهت ترجمه مقاله و متون انگلیسی توسط تیم متخصص ما می توانید با شماره زیر در واتساپ در ارتباط باشید.