×

هزینه های مربوط به نقص و ترک در ساختمانهای مسکونی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

خواص مهندسی و دوام از استحکام بالا و بتن خود تراکمی با سیمان چسباننده SFC

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

خواص و کاربرد بتن فوم؛

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

اثر تغییر در محتوای فیبر فولاد میکرو بر خواص استحکام بالا فیبر فولاد تقویت سبک بتن خود تراکمی (HLSCC)

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

خواص مکانیکی فیبر فولاد تقویت استحکام بالا بسیار سبک وزن و بتن خود تراکمی (SHLSCC)

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

آنالیز روان کاری مخلوط بلبرینگ ناموازی با توجه به آشفتگی

۲,۵۰۰ تومان ۱۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0

جهت ترجمه مقاله و متون انگلیسی توسط تیم متخصص ما می توانید با شماره زیر در واتساپ در ارتباط باشید.