×

فناوری اطلاعات و محیط یادگیری در مدارس ابتدایی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در آموزش عالی: مزایا، نواقص، تسهیلات و محدودیتهای کاربرد آموزش الکترونیکی برای دانشجویان کشاورزی در ایران

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تجمیع چنددیدگاهی فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی (ICT) در آموزش سطح بالاتر کشورهای در حال توسعه: بررسی کشور تایلند

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تجارت الکترونیک و مشارکت مصرف کنندگان در اقتصاد جهانی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس مقاله ترجمه شده دانلود مقاله (http://articleshome.ir/)
0