×

تاثیر حاکمیت شرکتی غیر اجباری بر قضاوتهای حسابرسان درباره پذیرش صاحبکار ، ریسک و برنامه ریزی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

حسابداری ارزش متعارف دارایی های غیرجاری و هزینه های حسابرسی:

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

افزایش حاکمیت شرکتی بر پژوهش های کنترل شده شرکت

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0

جهت ترجمه مقاله و متون انگلیسی توسط تیم متخصص ما می توانید با شماره زیر در واتساپ در ارتباط باشید.