×

حسابداری، اخلاق و وجود انسان: کمی غیر قابل تحمل، به شدت سطحی و بی ارزش

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

پنجمین کنفرانس جهانی در علوم تربیتی ۲۰۱۳ روند کنونی در حسابرسی داخلی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

مهار مزایای اداره امور شرکت و حسابرسی داخلی: مشاوره برای SME

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0