×

ریسک رایانش (محاسبات) ابری و موضوعات حسابرسی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

یافتن اطلاعات در حسابرسی:منابع ارزش افزوده و زمینه های کاربردی و اجرائی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

پژوهشی در زمینه هزینه بر مبنای فعالیت

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0