×

مدلی برای تخصیص اولویت در صف بندی فازی چند هدفه

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

پذیرش نوآوری های حسابداری مدیریت: همسازی فرهنگ سازمانی و نتایج درک شده

۵,۰۰۰ تومان – ۴۵,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0