×

توزیع منگنز ،منیزیم وسولفور درنوع متفاوت دانه وموقعیت درسنبله گندم

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تاثیر کاربرد اگزوژنوس جیبرلیک اسید بر رفتار رشد دانه های متفاوت در سنبله گندم

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

انباشت ماده خشک دردانه های درحال رشد ژنوتیپ های متفاوت گندم

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0

جهت ترجمه مقاله و متون انگلیسی توسط تیم متخصص ما می توانید با شماره زیر در واتساپ در ارتباط باشید.