×

قوانین حسابداری در شرکت های در حال توسعه در لیبی، چالش های گذشته و پیش رو

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

حقوق کودکان و روانشناسی مدرسه: حق مشارکت کودکان

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

حقوق کودکان و روانشناسی مدرسه : حقوق کودکان در مشارکت

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0

جهت ترجمه مقاله و متون انگلیسی توسط تیم متخصص ما می توانید با شماره زیر در واتساپ در ارتباط باشید.