×

بهبود پلی هیدروکسی بوتیرات (PHB) تولید توتون در تراریخت با افزایش بهره وری ترجمه ی ژن های بیوسنتز () باکتریایی همراه است.

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

اصلاح تولید پلی هیدروکسی بوتیرات ((PHB در تنباکوی جهش یافته توسط افزایش کارایی ژن های بیوسنتز PHB باکتریایی

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0