×

تأثیر آشفتگی بر نیروهای آیرودینامیک وارد بر سیلندر مربعی با اشکال گوشه متنوع

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تست توزیع نرمال در برابر توزیع منطقی با استفاده از روش تقریبی سادلپوینت

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

توصیف بدیهی مجموعه‌های ناقص احتمالی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تغییر اشکال سریع و مجزای انحرافی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

رابطه بین داستان های تلویزیونی وترس از جرم؛ مقایسه تجربی سه تبیین علت و معلول

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

روشهای ریاضی جستجوی عملیات M/M/C با شاخص شغلها ( شغلهای حساس)

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

فرا مواد چپ گرد چند باندی الهام گرفته از هندسه فراکتال درختی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

مدل ریاضی در زمینه انتقال کرم‌ها در شبکه حسگر بی‌سیم

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

مقدمه ای در ارتباط با انتخاب متغیر و مشخصه ها

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

دیدگاه جدیدی در استفاده از ترهالوز و نشاسته ی اصلاح شده برای کپسوله کردن اسانس پرتقال

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0