×

ارزش تست استاندارد: دیدگاهی از نقطه نظر روانشناسی شناختی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

حقوق کودکان و روانشناسی مدرسه : حقوق کودکان در مشارکت

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیشگیری و اقدامات اولیه درباره دانش آموزان با اختلالات یادگیری خاص

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0

جهت ترجمه مقاله و متون انگلیسی توسط تیم متخصص ما می توانید با شماره زیر در واتساپ در ارتباط باشید.