×

تحلیل تاثیر استاندارد حساب داری مالی اندونزی بر اساس اعمال استاندارد گزارش دهی مالی بین المللی برای ابزارهای مالی در بانک تجاری اندونزی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تصویب اجباری IFRS و شناسایی به موقع زیان در سراسر قاره اروپا : تاثیر محرکهای مالی شرکت

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

بررسی تأثیر استاندارد حسابداری مالی اندونزیایی بر اساس اجرای IFRS برای دستگاه های مالی در بانک های تجاری اندونزیایی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

موسسات و تحولات استاندارد حسابداری: مشاهدات از ژاپن

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

وضعیت موجود استانداردهای گزارش دهی مالی و استانداردهای بین المللی در مورد حسابرسی: پژوهشی در مورد متخصصان حسابداری در قونیه

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0