×

تحقیق کیفی در زمینه حسابداری مدیریتی: دلایل عقلانی، مشکلات و قابلیت (توان بالقوه) اظهار نظر در مورد کار تحقیقاتی وایویو (۲۰۰۸)

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیاده سازی ابزارهای حسابداری مدیریت در صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تضاد منافع در حوزه گزارشگری حسابداری فعالیتهای تامین مالی صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

رویکردی عملی نسبت به تغییر مطالعه مدیریت حسابداری

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0