×

تأثیر فن آوری در آموزش آنلاین (مجازی) حسابداری مدیریتی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

حسابداری مدیریت و تصمیم گیری، در صنعت انرژی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

بازتاب ها در مورد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش حسابداری

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0