×

احساس بهتر با وابستگی به موسیقی، مسئولیت پذیری در قبال قدرت موسیقی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

اضطراب،استرس و افسردگی در خانواده های که از بیمار روانی مراقبت می کنند

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

اثر آموزش هوش معنوی در شاخص بهداشت روانی در دانش آموزان ایرانی: مطالعه تجربی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0