×

نقش خدمات حسابداری و تأثیر آن بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط (SMEها) در بخش تولید از منطقه ساحل شرق مالزی

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

نقش طرز تفکر در شکل گیری عکس العمل های ادراکی، عاطفی و روانی به استرس چالش برانگیز و تهدید کننده

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

مجله سه ماهه ی مطالعات کسب وکار هوش هیجانی و رهبری اثربخش

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

تحلیل پوشش داده های فازی شهودی: کاربردی برای بخش بانکداری در هند

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0