×

اثر تغییر در محتوای فیبر فولاد میکرو بر خواص استحکام بالا فیبر فولاد تقویت سبک بتن خود تراکمی (HLSCC)

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان

خواص مکانیکی فیبر فولاد تقویت استحکام بالا بسیار سبک وزن و بتن خود تراکمی (SHLSCC)

۴۰,۰۰۰ تومان – ۱۰۰,۰۰۰ تومان
گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0