×

تاثیرات تغییر اسیدهای چرب کاربردی و ضروری مصرف شده در گوساله های شیرده

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

تاثیر کاربرد اگزوژنوس جیبرلیک اسید بر رفتار رشد دانه های متفاوت در سنبله گندم

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

تاثیر سایه ی درخت، بر بار حرارتی خانه های واقع در مناطقی از مکزیک که آب و هوای گرم دارند

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

تاثیر خشکی و ترکیب خشکی و تنش گرما بر متابولیسم پلی آمین در گیاهان تنباکو اضافه تولید کننده پرولین

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

تأثیر امواج الکترومغناطیسی بافرکانس بالا بر ارگانیسم های گیاهی

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

بیوژنز(تولید زیستی) پروکسیزوم، مکانیسم های نشانه گذاری پروتئین و عملکردهای ژن PEX در گیاهان

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

بهینه سازی آماری متغیرهای فرآیند فیزیکی برای تولید بیو پلاستیک (PHB) توسط آلکالی ژن های SP

رایگان

بهبود پلی هیدروکسی بوتیرات (PHB) تولید توتون در تراریخت با افزایش بهره وری ترجمه ی ژن های بیوسنتز () باکتریایی همراه است.

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

بقاء باکتریهای اسید لاکتیک پروبیوتیک بر روغن زیتونهای سفره سبز مخمر در طول بسته بندی در کیسه های پلی اتیلن در ۴ و ۲۰ سانتی گراد

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

برهم کنش موجود بین قارچ میکوریزای آربوسکولار و ورمی کمپوست(نوعی کود از ترکیب کمپوست و کرم خاکی)بر گیاه پالایی در زمین ماسه ای

۵,۰۰۰ تومان – ۴۰,۰۰۰ تومان

مطالب رایگان

بیشتر

روش نگارش مقاله علمی-پژوهشی

جهت نگارش یک مقاله علمی-پژوهشی و درج آن در مجلات …

۶ مرحله برای تولید محتوای دیجیتالی موفق

تولید محتوای دیجیتال بخش مهمی از استراتژی دیجیتال است. هر …

همراه متخصصین هستیم

همراهی با متخصصین در حوزه ترجمه مقالات تخصصی در جهت تسریع در امور پژوهشی افتخار ماست.

گنجینه مقالات الماس طراحی و توسعه توسط پویا نخجیرکان (WWW.NAKHJIRKAN.IR)
0