Notice: Trying to get property 'post_content' of non-object in /home/articles/public_html/wp-content/plugins/wp-post-comment-rating/common/class-wp-post-comment-rating-common.php on line 264

مقاله اقتصادی

دانلود مقاله اقتصادی + ترجمه فارسی

اقتصاد چیست؟ در تعریف این علم بازرگانی ، شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که به تحلیل تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات می‌پردازد. کانون توجه  این دانش بر این است که عوامل آن چگونه رفتار و تعامل می‌کنند و چگونه کار می‌کنند. مقاله اقتصادی فارسی به همراه ISI  با تقسیم بندی رشته علوم انسانی قرار داده شده است.

اقتصاد خرد و کلان

در این راستا، یک تقسیم‌بندی اولیه کتابهای پایه‌ای ، اقتصاد خرد و کلان است. درتعریف نوع خرد، رفتار عوامل پایه‌ای ، شامل عوامل فردی مانند خانوارها و شرکتها و یا خریداران و فروشندگان را بررسی می‌کند. در مقابل کلان، کلیت آن و عوامل مؤثر بر آن شامل بیکاری، تورم، رشد بازرگانی و سیاست پولی و مالی را تحلیل می‌کند.

 سنجش و مقالات ISI + ترجمه

سنجش به تحلیل کلی و انتزاعی پدیده ها ی بازرگانی بسنده نمی کند و به بررسی این پدیده ها با استفاه از روش های آماری می پردازد. از این روی در بسیاری از مطالعات تجربی برای انجام اموری همچون پیش بینی و کمک به سیاست گذاری بکار گرفته می شود.

دانلود مقالات رشته علوم پایه

در سایت گنجینه مقالات ما سعی کردیم مقاله اقتصادی فارسی و انگلیسی در دسترس دوستان محقق و دانشجویان به راحتی قرار بگیرد. تمامی مقاله ها توسط تیم متخصص ترجمه و در اختیار دوستان قرار گرفته است.

دانلود رایگان مقاله
0